Lett på kroken?

Lett på kroken?

“Lett på kroken” er no tilgjengeleg på alle gjenbruksstasjonane våre. Dette er eit godt hjelpemiddel for å feste sekken for plastemballasje til dunken for papp og papir.

“Lett på kroken” er gratis for alle Nomil sine abonnentar.