Nomil har fått nye nettsider

Nomil har fått nye nettsider

Velkomen til Nomil sine nye nettsider!

Dei nye nettsidene til Nomil har ein langt meir moderne utsjånad, samt ein meir brukarvenleg profil – både for abonnentetn og for Nomil sine tilsette.

Nettsida vert eit nyttig reiskap i å formidle informasjon til abonnentane våre!