Tømmekalender

Her finn du oversikt over tømmekalender for dei ulike kommunane i Nordfjord. Du finn også kart som syner kvar dei ulike rutene går.

Klikk på kommunevåpenet for å sjå tømmekalender for den aktuelle kommunen.
Ta kontakt med NoMil dersom du treng å få tilsendt tømmeklender i papirform.

Merk at der ei rute er ført opp på 2 påfølgjande dagar, må alle dunkar settast fram til kl. 07.00 den fyrste dagen.