Tømmekalender

Frå og med 01.01.2020 vert det gjort justeringar i ruteoppsettet i Nordfjord.

Kvar rute køyrast no med 1 renovasjonsbil, og dette fører til fleire små ruter samanlikna med tidlegare. I heile Nordfjord vert det no 40 ruter der nummereringa startar i Hjelledalen i Stryn og endar på Kråkeneset i Kinn. 

I Florø, samt distrikta rundt, vidarefører Nomil i stor grad rutene som Flora kommune har hatt tidlegare. Informasjon om renovasjonsrutene i Florø/distrikta rundt, og aktuell tømmekalender finn du her.

Ta kontakt med NoMil dersom du treng å få tilsendt tømmekalender i papirform.

Klikk på kommunevåpenet for din kommune for å sjå tømmekalender/rutekart for 2020 for din kommune: