Beholdar for glas- og metallemballasje for sameie/burettslag i Florø regionen

Beholdar for glas- og metallemballasje for sameie/burettslag i Florø regionen

Vi får mykje spørsmål frå sameie og burettslag om kva tid dei skal få utlevert dunkar for glas- og metallemballasje. Det stemmer at det ikke er utlevert dunker hos enkelte sameie og borettslag endå.

Vi jobbar med løsning for dei enkelte sameie/borettslag, men det er usikkert om det blir dunker eller større beholdere for deling. Alle sameie dette gjelder vil bli kontakta for å sjå kva som vil være beste løsning. Pga langtidssykemelding har denne prosessen dessverre tatt litt tid.

Fram til oppstart av innsamling av glas/metallemballasje frå husstander i Florø vil eksisterande ordning med utsatte glass-containere fortsette.