Pyntebilete

Korleis cruise gjennom gjenvinningsstasjonen

Pyntebilete

Tenkjer du å besøkje gjenbruksstasjonen i haust? Hugs å sortere avfallet før du lesser det om bord i bilen eller hengaren! 

På gjenbruksstasjonen skal avfallet sorterast i ulike konteinarar. Du lettar difor arbeidet, både for deg sjølv og for operatøren, om du sorterer avfallet på førehand.

Bilete av slagordet: Saman for eit betre miljø