Bilete av papp plassert utanfor blå dunk (vert ikkje tatt med)

Ekstra papp ved tømming!

Ekstra papp ved tømming?
Papp som blir lagt utanfor dunkane, vil ikkje bli tatt med ved tømming.
Papp som er våt og skitten vil ikkje kunne gjennvinnast, og kan øydelegge heile lasset i renovasjonsbilen.
Ekstra papp må derfor leverast til nærmaste gjenbruksstasjon.
For Florø og omegn vil nærmaste stasjon være Purkehola.
Informasjon og vegbeskrivelse til gjenbruksstasjonane finn du her: https://www.nomil.no/?page_id=739