Forsinkelse grunna motorhavari på rute 35

Grunna motorhavari på renovasjonsbil vert tømming av dunkar på delar av rute 35 utsett til i morgon (onsdag 1. juni)

Gjeld kun området Øvre og Nedre Tennebø, samt ytre del av Blålidvegen.

Vi beklagar dette.

Mvh Nomil