Gjenbruksstasjonane og raude dagar i mai/juni

Som tidelgare år, går opningsdagar som fell på raude dagar ut.
Ingen av gjenbruksstasjonane har ope:
tysdag 17.mai
torsdag 26.mai (Kr.Himmelfartsdag)
måndag 6.juni (2.pinsedag)

Bilete av bil i kø til gjenbruksstasjon