Gjenbruksstasjonane sine opningstider i samband med påske

 
Alle gjenbruksstasjonane held stengt dei raude dagane i påska.
Dvs torsdag 14. april, fredag 15. april og mandag 18. april.
 
I tillegg vert det endringar på følgande stasjonar:
Florø (Purkehola) held stengt onsdag 13. april
Svelgen held ope tysdag 12. april klokka 13:00 – 19:00 i staden for onsdag 13. april
Bilete av bil i kø til gjenbruksstasjon