Kommunevåpen Kinn

Julepapir i Florø

Hugs at julepapir er restavfall!

Farga julepapir skal ikkje sorterast som papir og papp, men som restavfall.

I Florø kan abonnentane levere ein ekstra sekk med julepapir ved sidan av restavfallsdunken på fyrste tømmeruta etter nyttår.