Bilete av avfall frå brukt fyrverkeri

Korleis sortere fyrverkeri

Korleis sortere fyrverkeri?
Brukt fyrverkeri sorterast som restavfall og kan kastast i dunken med grønt lokk.
Udetonert fyrverkeri må ikkje kastast i restavfallet, og kan heller ikkje leverast til gjenvinningsstasjonen. Det ubrukte fyrverkeriet leverer du tilbake til den butikken der det er kjøpt, så får butikken levere det vidare til importøren. Det kan vere at forhandlaren selde fyrverkeriet på utsida av butikken, men butikken er framleis ansvarleg for å ta imot dette.
Bilete av avfall frå brukt fyrverkeri