Kommunevåpen - Kinn

Midlertidig endring av tømmedag

For Rognaldsvåg/Reksta vil tømmedag verte endra frå torsdagar til fredagar inntil vidare. Vi gir nærmare beskjed når midlertidig endring opphøyrer. Endringa gjeld frå og med veke 38. Mvh Nomil