MIDLERTIDIG MANGLANDE TØMMING KINNVEGEN i FLORØ ONSDAG 14. JUNI

MIDLERTIDIG MANGLANDE TØMMING KINNVEGEN i FLORØ ONSDAG 14. JUNI

På grunn av asfaltarbeid i Kinnvegen blir det en del abonnenter som ikke får tømming i dag (onsdag 14. juni). Dette gjelder dei som har tømmeplass i Kinnvegen mellom krysset Kinnvegen/Thor Solbergvegen og Kinnvegen/Vågavegen. Planlegger å få utført dette torsdag eller fredag, fint om dunkane blir stående ute. Dette gjelder både dunk for restavfall og glas- og metallemballasje.