MIDLERTIDIG MANGLANDE TØMMING PÅ DELAR AV RUTE 15

Pga. problem med bilen, var det ein del av rute 15 som ikkje fekk tømt dunkane på fredag.
Vi kjem og tømme førstkomande onsdag, 20. september
Sjå kartutsnitt kven det gjeld    
Kan være et bilde av kart og tekst