sms-varsling

sms-varsling

sms-varsling

NoMil sender av og til ut SMS varsel med viktig informasjon, til dømes ved ruteendringar og lignande. Varselet blir sendt til mobilnummer som er knytt opp mot eigedomar (gards- og bruksnummer) i NoMil-kommunane. Dette er informasjon henta frå matrikkel/eigedomsregister, og er ikkje noko vi legg inn.

Vi har skjønt at det er ein del som ikkje får desse varslingane, og ønsker derfor å minne alle abonnentar på å sjekke om opplysningane stemmer på sin eigedom.

Gå inn på nettsida: www.servicevarsling.no

Velg “sjekk din oppføring”

Du skriv inn kommune og mobilnummer, og følger vidare instruksar. Her kan du registrere deg, legge til, eller rette på informasjonen som ligg inne.

Er det nokon som ikkje har tilgang til internett, mobiltelefon eller av anna grunn ikkje får sjekka si oppføring, kan dei kontakte oss for manuell registrering

SMS-varsling

NoMil sender av og til ut SMS varsel med viktig informasjon, til dømes ruteendringar eller utdeling av materiel. Varselet blir sendt til mobilnummer som er knytt opp mot eigedomar (gards- og bruksnummer) i NoMil-kommunane. Abonnentar er sjølve pliktige til å sjekke at opplysningane stemmer på sin eigedom.

Dersom du ikkje ønskjer SMS-varsel til din mobil, kan du enkelt avbestille dette ved å gå inn på sida:

www.servicevarsling.no

Velg «sjekk din oppføring»

Du skriv inn mobilnummer og loggar inn. Her kan du legge til eller rette på informasjonen din.

Pyntebilete