Stryn kommune

Kommunevåpen Stryn kommune

Tømmekalender og rutekart

Stryn kommune

Frå og med 01.01.2020 vert det gjort justeringar i ruteoppsettet i Nordfjord. Kvar rute køyrast no med 1 renovasjonsbil, og dette fører til fleire små ruter samanlikna med tidlegare. I heile Nordfjord vert det no 40 ruter der nummereringa startar i Hjelledalen i Stryn og endar på Kråkeneset i Kinn. 

I Stryn kommune er det no 10 renovasjonsruter, og ruteindelinga ser du på kartet under. Detaljert rutekart og tømmekalender for kvar enkelt rute finn du lengre nede på sida. Mange av rutene vil ha like tømmedagar for fleire av dunkane.

Vi håpar den nye ruteinndelinga gir endå meir pålitleg tømming, samt betre og meir presis kommunikasjon mellom abonnent og Nomil.

 

RUTE 1

RUTE 2

RUTE 3

Stryn sentrum/sentrum aust; Tonninggata frå Bø, Perhusvegen, Rognehaugen, Sætrevegen frå krysset ved Vikavegen. 
Zoom og søkbart kart for rute 3

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 3

RUTE 4

RUTE 5

Frå Visnes, Rake Oppheim, Loen og Lodalen.
Zoom og søkbart kart for rute 5

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 5

RUTE 6

Øyra, Muri, Sjøatunet, Oldedalsvegen, Oldedalen.
Zoom og søkbart kart for rute 6

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 6

RUTE 7

Avlein, Avleinsstranda, Rindane, Muristranda, Naustbakkane, Flintavegen, Leirane, Skarstein, Innvik, .
Zoom og søkbart kart for rute 7

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 7

RUTE 8

RUTE 9

Utvik, Tistam, Øvresetkrysset til Kvildakrysset, Høygardane.
Zoom og søkbart kart for rute 9

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 9

RUTE 17

Norsvegenfrå Skipenes bru, Nor, Nes langs Hornindalsvatnet, Markane, Faleide, Vinsrygg.
Zoom og søkbart kart for rute 17

2024:

Tømmekalender 1. halvår 2024 rute 17