Utlevering av bioposar og sekkar til plastemballasje Florø/Distrikt

UTLEVERING AV BIOPOSAR OG SEKKAR TIL PLASTEMBALLASJE TIL ABONNENTAR I FLORØ OG OMEGN.
Abonnentar får i løpet av veke 6 og 7 utlevert bioposar til matavfall og plastsekkar til plastemballasje i etterkant av ruta som har papirtømming. (Sjå ruteplan for utleveringa under)
 
NB! Også distriktet sone 6-8 går inn i denne ordninga frå no av.
 
Rullane vert lagt i plastpose oppi/oppå papirdunk etter tømminga. Det er eigen bil som kjem i etterkant av sjølve tømminga så la dunken stå igjen etter at dunken er tømd. NB! Husk å sjekke dunken før du hentar den inn.
Burettslag v/styreleiar, og sameige må ta kontakt med kontoret på Sandane for bestilling til sitt burettslag/sameige. Dette gjeld og for abonnentar som delar dunkar.
Disse vil få utlevering i etterkant (veka etter) av hovedutleveringa
Telefon 57 00 94 00 eller E-post: post@nomil.no
Det vert utlevert 2 rullar bioposar og 1 rull plastsekkar pr betalande bueining pr år.
Evt forbruk utover dette kan kjøpast ved å kontakte Nomil
Pris pr 2023: Plastsekkar (1 rull ) kr 100,- og bioposar (1 rull ) kr 55,-
Plan for utleveringa vert slik:
Veke 6:
Sentrumsrutene (sone 1-5) vanleg tømmedag for papir.
Veke 7:
Ruter i distriktet (sone 6,7 og 8 ) vanleg tømmedag for matavfall og papir.
Bilete av dunk med utleverte posar på lokket