UTLEVERING AV BIOPOSAR OG SEKKAR TIL PLASTEMBALLASJE TIL ABONNENTAR I NORDFJORD

 
Alle abonnentar i Nordfjord får i løpet av veke 47 og 48 utlevert bioposar til matavfall og plastsekkar til plastemballasje. Utlevering vil bli utført samme dag som tømming av papirdunk. (Sjekk tømmekalender for din tømmedag)
Rullane vert lagt i plastpose oppå papirdunk. Viktig at dunk er framme denne dagen, sjølv om du ikkje treng tømming! Det er eigen bil som kjem for å levere ut rullane etter at renovasjonsbil har vore der. NB! Husk å sjekke dunken før du hentar den inn.
Burettslag v/styreleiar, og sameige må ta kontakt med kontoret på Sandane for bestilling til sitt burettslag/sameige. Dette gjelder også abonnentar som delar dunkar då det kun vert lagt igjen 1 sett pr dunk.
Disse vil få utlevering i etterkant av hovedutleveringa.
Telefon 57 00 94 00 eller E-post: post@nomil.no
Det vert utlevert 2 rullar bioposar og 1 rull plastsekkar pr betalande bueining pr år.
Evt forbruk/behov utover dette kan kjøpast på gjenbruksstasjonane, eller ved å kontakte Nomil
 
NB! Florø (sone 1-5) og distriktet rundt (sone 6-8), samt øyane utanfor Florø har utlevering over nyttår og får eige varsel om dette når det nærmar seg.
Bilete av dunk med utleverte posar på lokket