Nomil logo

Vik, Vinsrygg og Faleide er flytta til RUTE 17

Nomil har gjennomført enkelte nokre ruteendringar for 2020.

Området frå Vik, Vinsrygg til Faleide er flytta til RUTE 17.

Dette betyr at det ikkje vert tømming for hushaldningane her fredag 03.01. I staden vil Nomil finne ei løysing for levering av papp/papir/plastemballasje i løpet av veke 2.

Vi beklager ulempene dette fører med seg.

Vi kjem tilbake med meir informasjon måndag 06.01, og det vert varsla om ny tømming når dette er fastsett.