Kommunevåpen - Kinn

Viktig melding til abonnentar i Måløy/ Raudeberg/Vågsøy

Grunna meldingar om ekstremvær onsdag 31. januar må vi utsette tømming av dunkar for abonnentar på rute 36, 38 og 39.
(Måløy, Raudeberg, Vågsøy)
Oppfordrar alle til å sikre eller ha dunkane innomhus til det verste været har gitt seg.
 
Rute 38 og 39:
Tømming av glas- og metallemballasje vert utsett til fredag 2. februar.
 
Rute 36:
Tømming av våtorganisk og restavfall vert innstilt inntil vidare.
Vi kjem tilbake med ny info så snart som mogleg.
 
Det er også sendt sms til huseigar på dei aktuelle rutene
Kommunevåpen - Kinn