Bilete av eksempel på nedsnødde dunkar som ikkje vil verte tømde

Vinteren er her, hjelp våre renovatørar!

No er det skikkeleg vintervær i Nordfjord og ute ved kysten! Pass på at dunken er tilgjengeleg for tømming på tømmedag. Måk snø på tømmeplassen og fjern snø og is som ligg på dunkane.

Tusen takk for at du hjelper til:-)