Kommunevåpen - Kinn

Ekstra tømming av våtorganisk avfall for sone 5 i Florø

Grunna feil i tømmekalender er det mange som ikkje fikk tømd dunk for våtorganisk på onsdag. Vi kjører difor ny tømming av våtorganisk avfall førstkomande onsdag 6. mai. Dette gjeld sone 5 i Florø

Mvh Nomil