Utdeling av raude dunkar i Florø

Utdeling av raude dunkar i Florø

I løpet av midten av mai, forventar vi å vere ferdig med å dele ut dunkar for glas- og metallemballasje i Florø og omegn.

Rutene for tømming av desse dunkane vil starte opp i juli, og vil gå fram av tømmekalender for 2.halvår 2020, når denne er klar.

Returpunkta for glas- og metallemballasje vil verte ståande fram til juli.