Nomil logo

Levering av julepapir

Hugs at julepapir er restavfall!

Farga julepapir skal ikkje sorterast som papir og papp, men som restavfall.

Nomil tilbyr fri levering av julepapir på alle gjenbruksstasjonane etter jul.