Pyntebilete

Gjenbruksstasjonane: Endra opningstider på gjenbruksstasjonane i i sambamnd med jule- og nyttårshelga

Minner om at alle gjenbruksstasjonane er stengde på julafta 24.desember og nyttårsafta 31. desember, samt elles på helgedagane rundt jul og nyttår.

Gjenbruksstasjonen i Smørhamn og Svelgen er open fredag 27. desember til vanleg tid.