Nomil logo

Ekstra innkøyring av avfall for abonnentar på Rute 5 – fredag 20.desember

Det vert sett opp ekstra innkøyring komande fredag 20. desember for abonnentar på rute 5 (Stryn og Gloppen) som fekk for sein informasjon om endring av tømmedag på måndag.

Vi beklagar manglande informasjon, og ulempene dette medfører.

Informasjon om endringar av tømmedagar i veke 51/52 ligg på vår heimeside www.nomil.no