Tømmekalender for 1. halvår 2020 er no tilgengeleg!

Denne hausten har det dessverre teke lengre tid enn normalt å få på plass tømmekalender for det komande halvåret, men no er den klar og tilgjengeleg her på heimesida.

Som de vil sjå, er det frå og med 01.01.2020 gjort justeringar i ruteoppsettet i Nordfjord.

Kvar rute køyrast no med 1 renovasjonsbil, og dette fører til fleire små ruter samanlikna med tidlegare. I heile Nordfjord vert det no 40 ruter, der nummereringa startar i Hjelledalen i Stryn kommune og endar på Kråkeneset i Kinn kommune. 

Vi håpar den nye ruteinndelinga gir endå meir pålitleg tømming, samt betre og meir presis kommunikasjon mellom abonnent og Nomil.

I Florø, samt distrikta rundt, vidarefører Nomil i stor grad rutene som Flora kommune har hatt tidlegare. Informasjon om renovasjonsrutene i Florø/distrikta rundt, og aktuell tømmekalender finn du her.

Til slutt, hugs at du kan ta kontakt med NoMil dersom du treng å få tilsendt tømmekalender i papirform.