Bilete av hyttecontainer m/ små innkastluker

Faktura for fritidsrenovasjon i Kinn

Vi har sendt ut faktura for fritidsrenovasjon til dei som har hytte/fritidsbustad i Kinn kommune. Om du har spørsmål, vil melde frå om endringar e.l. knytt til faktura for fritidsrenvasjon i Kinn bed vi om at du sender ein e-post til: post@nomil.no

Grunna ferieavvikling klarer vi ikkje å få svart på alle telefonar når pågangen er stor. Vi får heller ikkje svart på e-post så raskt som vi ønsker