Gjenbruksstasjon i Svelgen vert stengt 22.april

Gjenbruksstasjon i Svelgen vert stengt 22.april

Gjenbruksstasjonen på Stølsborden er mellombels stengt. Dette skuldast mangelen på vatn og andre sanitære fasiliteter, og smittefare for våre tilsette. Vi vil gjere ei ny vurdering av om vi skal opne, etter påske.

Gjenbruksstasjonen i Smørhamn vil ha utvida opningstid, tysdag 11:30 – 19:00.

Vi bed alle som kan, om å vente med å levere avfallet sitt til situasjonen rundt korona-smitte har stabilisert seg.