Kommunevåpen - Stad

Reduserte opningstider i Selje

Grunna korona-situasjonen og omprioritering av mannnskap i Stad kommune, vil gjenbruksstasjonen i Selje få redusert opningstid. Inntil vidare vert gjenbruksstasjonen stengt på torsdagar. For dei komande vekene betyr dette:

tysdagar (31.mars, 7.april og 14.april) – ope som normalt, kl. 15:30 – 20.00
torsdagar (2.april, 9.april og 16.april) – stengt