Utdeling av dunkar til glas- og metallemballasje

Utdeling av dunkar til glas- og metallemballasje

Vi begynner no med utdeling av dunkar til glas- og metallemballasje til hushalda i tidlegare Flora kommune.Målet er å ha delt ut dunkar til innbyggjarar i områda tilhøyrande sone 9 ,8, 7 og 6 innan påske.  
Dette omfattar husstandar med fastbuande i områda rundt: Eikefjord, Høydal, Stavang, Storebru og Norddalsfjorden. Ved endingar i situasjonen rundt korona-utbrotet kan utdelinga verte forsinka.

Rutene for tømming av desse dunkane startar opp sommaren 2020. Nærmare informasjon om fyrste tømmerunde vil bli annonsert, og lagt ut på våre heimesider og sosiale media Næringsdrivande, skular, forsamlingshus og likande som ynskjer å sortere ut glas- og metallemballasje, må ta kontakt med Nomil og tinge abonnement på dette for få utdelt dunk.

.