Nomil logo

Informasjon til deg som nyttar avfallsmottaket ved SAR Florø

Avfallsmottaket ved SAR Florø har sett seg nødt til å redusere åpningstidene grunna utfordringar knytt til tiltak for å redusere smitterisiko.

Foreløpig åpningstid er: mandag – fredag 08:00 – 11:30

Vi bed om forståing for at tilbodet vert redusert og at stasjonen kan bli stengd på kort varsel.