Har du gått tom for bioposar og sekkar?

I 2022 gjekk Nomil tilbake til ei tidlegare ordning med utdeling av bioposar og sekkar til plastemballasje på ei fast rute ein gong i året. Abonnenten får då utdelt bioposar og sekkar til eit års forbruk. Samstundes
vart ordninga med å legge lapp på dunken er avvikla.

Om du går tom, før neste års utlevering, må du kontakte oss på post@nomil.no