SELJE GJENBRUKSSTASJON HELD OPE TYSDAG 18. JULI

Det vert likevel ope på gjenbruksstasjonen i Selje tysdag 18. juli. klokka 14:00 – 19:00.
Det vil også være mogeleg å levere farleg avfall denne dagen.
Det vert ikkje ope fleire dagar i juli så det er lurt å nytte dette høvet for levering av grovavfall.
Neste opningsdag vert tysdag 1. august