Levering av julepapir i romjula

INNLEVERING AV JULEPAPIR I ROMJULA
I romjula tek vi i mot julepapir kostnadsfritt, på følgjande vilkår:
– gjennomsiktige sekkar som berre inneheld julepapir
-levering innanfor gjenbruksstasjonane si opningstid
Det vil også være mogeleg å levere papp kostnadsfritt i samme perioden
NB! Nomil sine sekkar for plastemballasje kan ikkje nyttast til levering av julepapir eller anna restavfall til gjenbruksstasjonane
OPNINGSTIDER I ROMJULA
I år vil alle gjenbruksstasjonane har ope som normalt i romjula, men måndag 26.desember er det stengt i Florø, Eidsmona og Vedvik, sidan dette er ein raud dag.
Info om kvar stasjon fin du her: https://www.nomil.no/privat/gjenbruksstasjonane/