Manglande tømming grunna uframkommelig veg

Grunna store utfordringar med glatte vegar og mangefull strøing av disse, kan det forekomme at en del abonnentar ikkje vil få tømt dunkane sine denne veka.
Dette beklagar vi på det sterkaste.
Dei som ikkje har fått tømt papir/våtorganisk grunna dette denne veka, kan sette fram dunkane på neste restavfallstømming, så tar vi det med då.
Minner samtidig at det er viktig at det blir måka og strødd rundt og fram til dunkane slik at det er mogleg for renovatør å tømme disse.