Informasjon fyrverkeri

Informasjon fyrverkeri

Viktig informasjon: Kommunale avfallsmottak har ikke lov til å motta fyrverkeri før juli 2022!

Miljødirektoratet har besluttet at harmonisering av Avfallsforskriftens paragraf 11 med ny forskrift om pyrotekniske artikler (DSB) allikevel  ikke trer i kraft fra 1. januar 2022. Ikrafttredelsesdato blir istedet 1. juli. Ny forskrift om pyrotekniske artikler vil heller ikke tre i kraft fra 1. januar.

Konsekvensen er at det ikke er tillatt å motta fyrverkeriavfall ved kommunale mottak fra kommende nyttår.


Bilete av avfall frå brukt fyrverkeri