Bilete av avfallssekk med julepapir

Innlevering av julepapir og papp i romjula

Innlevering av julepapir:
I romjula og ut veke 1 tek gjenbruksstasjonane imot julepapir kostnadsfritt.
Dette skal vere pakka i gjennomsiktige sekkar, som berre skal innehalde julepapir.
I tillegg kan ein få levere papp kostnadsfritt i samme perioden.
Vilkår: 
Julepapir skal være i ein eigen gjennomsiktig sekk utan noko anna i.
Nomil sine sekkar for plastemballasje skal ikkje brukast til levering av avfall til gjenbruksstasjonane
Bilete av avfallssekk med julepapir