Bilete av bil i kø til gjenbruksstasjon

Laurdagsopne gjenbruksstasjonar våren 2023

Vi planlegg å ha ope på gjenbruksstasjonane våre følgande laurdagar våren 2023

Sjå vedlagt oversikt

Vi set pris på om du gjer unna mesteparten av sorteringa før du kjem på gjenbruksstasjonen.
Når du sorterar i forkant går det raskare å få levert avfallet og det blir mindre kø for å komme inn på området.
NB! Husk å bruke gjennomsiktige sekkar på det avfallet som du velger å levere i sekk (sekk for plastemballasje kan ikkje nyttast til dette).
Avfall som er laust på tilhengar treng ikkje være i sekkar.
Velkomne 😀