SELJE GJENBRUKSSTASJON – ENDRING AV OPNINGSTID

SELJE GJENBRUKSSTASJON – ENDRING AV OPNINGSTID

Frå og med Tysdag 9. Mai vert det ny opningstid ved Selje gjenbruksstasjon.
Stasjonen vil kun holde ope en dag i veka.
Ny opningstid frå 9. Mai og framover blir:
Tysdagar klokka 14:00 – 19:00
Tysdag 2. Mai er her ope frå 15:30 – 20:00
NB!  Torsdag 4. Mai vil stasjonen være stengt grunna rydding og klargjøring av området.
Sjå også vedlagt info om levering av farleg avfall på stasjonen: