Merkelapper til deg som treng nye bioposar og sekkar til plastemballasje

Merkelapper til deg som treng nye bioposar og sekkar til plastemballasje

Vi prøver no ut eit merkesystem, slik at du som abonnent kan henge fram ein særskilt lapp på dunken, når du treng sekkar til plastemballasje eller posar til matavfall. I første omgang vert det delt ut til 3 000 husstandar, i hovudsak i Gloppen kommune. Mange vil finne desse hengt på dunken etter tømming i morgon 6.august.

Merkelappane har hank, slik at du kan henge dei på dunken. Det er ein lapp for bioposar og ein for sekkar til plastemballasje. Lappane er tosidige, med norsk tekst på eine sida og engelsk på den andre. Dei kan brukast om att mange gongar.

Om det viser seg at dette er ei ordning som fungerer bra, er meininga å utvide ordninga til fleire kommunar.