Nomil logo

Informasjon til deg som nyttar hovudanlegget vårt i Eidsmona

Anlegget vårt i Eidsmona er inntil vidare ope for mottak av avfall, som normalt.

For å hindre smitte har vi gjennomført følgjande tiltak:
– Kontorlokale og garderobar er berre tilgjengeleg for våre eigne tilsette. Dørene til kontorlokala er difor låste. I vekta finn du ringeklokke for å kome i kontakt med Nordfjord miljøverk og Retura Nomil.
– Vi bed om at du tek kontakt på e-post eller telefon, framfor ved oppmøte, der dette er mogleg.
– Gjenbrukstorget, der ein kan sette frå seg og hente gjenstandar til ombruk, vil inntil vidare vere stengt for all aktivitet.
– Vi bed alle som oppsøker anlegget vårt om å følgje råda frå myndigheitene, og unngå nærkontakt med andre. God handhygiene er viktig for deg som brukar og for våre tilsette.