Sortering av avfall – gi avfallet verdi!

Sortering av avfall – gi avfallet verdi!

God sortering sikrar høg gjennvinningsgrad av avfallet. Den viktigaste sorteringa skjer i heimen, og alle våre abonnentar er med på å gje avfallet verdi ved å sortere avfallet sitt riktig.

Ver med å dra lasset for eit betre miljø!

Bilete av avfall - for det meste isopor

Spesielt om isopor:
Isopor er restavfall. Mindre mengder kan du sortere i dunken for restavfall. Har du større mengder isopor leverar du dette som restavfall til gjenbruksstasjonen (SAR i Florø).

Om du likevel kjem over avfall som du er usikker på kvar det skal sorterast, eller kvar det skal leverast, kan du gjere deg nytte av  www.sortere.no.

Ein del av produkta du kjøper og mykje av emballasjen er merka med små bilete, piktogram, som fortel korleis dei skal sorterast. Ei oversikt over symbola og kva dei tyder finn du på Grønt Punkt sine sider.