Nomil sin mobil-app er no tilgjengeleg for Kinn kommune

Nomil sin mobil-app er no tilgjengeleg for Kinn kommune

Nomil sin mobil-app er endeleg tilgjengeleg for abonnentane i Kinn kommune.

Mobil-appen er tilgjengeleg på Google Play og i App Store. Ved å søke opp eigedomen din, enten ved hjelp av adresse eller ved å nytte gards- og bruksnummer, kan du få oversikt over tømmedagane direkte på mobilen. Du kan også sette opp varsling om tømming.

Les meir om mobil-appen vår her.

Merk at nokre abonnentar dessverre ikkje vil finne sine eigedomar i mobil-appen. Dette gjeld abonnement knytt til burettslag, samt abonnement som er deler dunksett. Vi arbeider med å få dette på plass så snart som mogelegd