Kinn kommune

Kommunevåpen Kinn

Tømmekalender og rutekart

Kinn kommune

Frå og med 01.01.2020 vert det gjort justeringar i ruteoppsettet i Nordfjord. Kvar rute køyrast no med 1 renovasjonsbil, og dette fører til fleire små ruter samanlikna med tidlegare. I heile Nordfjord vert det no 40 ruter der nummereringa startar i Hjelledalen i Stryn og endar på Kråkeneset i Kinn. 

I Kinn kommune er det no 8 renovasjonsruter i Flora-regionen, medan det er 7 renovasjonsruter i Vågsøy-regionen. 

Florø og distrikta rundt:
All informasjon om renovasjonsordninga i Florø og for områda rundt, finn du her. Her finn du også oversikt over rutene i regionen (med rutekart) og tømmekalender for fastlandet.

Tømmekalender og oversikt over renovasjonsordning for øyane utanfor Florø finn du her.

Måløy og distrikta rundt:
Ei skisse av ruteindelinga i Vågsøyregionen ser du på kartet under. Detaljert rutekart og tømmekalender for kvar enkelt rute finn du lengre nede på sida. Mange av rutene vil ha like tømmedagar for fleire av dunkane.

Vi håpar den nye ruteinndelinga gir endå meir pålitleg tømming, samt betre og meir presis kommunikasjon mellom abonnent og Nomil

RUTE 33

Berstad, Salt, Barmsun, Barmen, Flister, Vetrhus, Flatraket, Sørpoll.
RUTEKART 

2023:

Tømmekalender 1. halvår 2023 rute 33

RUTE 34

Bryggja, Rimstad, Totland, Almenningen, Eldevika, Angelshaug, Nygård.
RUTEKART 

2023:

Tømmekalender 1. halvår 2023 rute 34

RUTE 35

Skavøypoll, Tennebø, Deknepollen, Tennebø.
RUTEKART 

2023:

Tømmekalender 1. halvår 2023 rute 35

 

RUTE 36

Indre og Ytre Kulen. Sjøgata til Selstadgården. Gate 1 frå Heimevernshuset til Nordea. Gate 2 frå brua til Televerket. Gate 3 frå brannstasjonentil Bamsebo, Moldøen, Holvik.
RUTEKARTRUTEKART OVER MÅLØY SENTRUM 

2023:

Tømmekalender 1. halvår 2023 rute 36

RUTE 37

Gate 3 frå Sæterneset til brannstasjonen. Frå Gate 4 sør til Bamsebo. Gate 5 til Stadionvegen til krysset sør for Amonda Vista. Resten av øvre Måløy. Husevågøy.
RUTEKART 

2023:

Tømmekalender 1. halvår 2023 rute 37

RUTE 38

Gate 1 frå Televerket til Gotteberg. Gate 2 frå brannstasjonen til Gotteberg. Gate 3 frå Bamsebo til Gotteberg. Gate 4 frå Bamsebo til og med Amonda Vista. Raudeberg; øvrevegen og Nedrevegen til kryss med Nordvågsøyvegen. 
RUTEKART RUTEKART OVER MÅLØY SENTRUM

2023:

Tømmekalender 1. halvår 2023 rute 38

RUTE 39

Raudeberg frå Nordvågsøyvegen. Hals, Vedvik, Refvik, Hagen.
RUTEKART 

2023:

Tømmekalender 1. halvår 2023 rute 39

RUTE 40

Kråkenes, Kvalheim. Torskangerpollen, Vågsvåg.
RUTEKART 

2023:

Tømmekalender 1. halvår 2023 rute 40